Política de privacidade

ICIRO, S.L.. informa sobre a súa Política de privacidade en canto ao tratamento e protección de datos persoais dos usuarios que se poden recompilar durante a navegación polo sitio web https://iciro.es.

neste sentido, ICIRO, S.L.. garante o cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, reflectido na Lei orgánica 3/2018, de 5 Decembro, Protección de datos persoais e garantía de dereitos dixitais (LOPD GDD). Tamén cumpre o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello de 27 Abril 2016 sobre a protección das persoas físicas (RGPD).

O uso do sitio web implica a aceptación desta Política de privacidade, así como as condicións incluídas no aviso legal.

Identidade do responsable

 • Titular: ICIRO, S.L..
 • NIF: B70155395
 • Enderezo: C/ Ramón Menéndez Pidal Nº 21 Baixo, A Coruña, A Coruña - España.
 • Correo electrónico: administracion@iciro.es
 • Páxina web: https://iciro.es

Principios aplicados no tratamento de datos

No tratamento dos seus datos persoais, O Titular aplicará os seguintes principios que cumpren os requisitos do novo regulamento europeo de protección de datos (RGPD):

 • Principio de legalidade, lealdade e transparencia: O propietario sempre requirirá o consentimento para o tratamento de datos persoais, que pode ser para un ou máis fins específicos sobre os cales o propietario informará ao usuario de antemán con absoluta transparencia..
 • Principio de minimización de datos: O Titular solicitará só os datos estritamente necesarios para o propósito ou fins que se solicitan..
 • Principio de limitación do período de conservación: O Titular conservará os datos persoais recollidos durante o tempo estritamente necesario para o propósito ou fins do tratamento.. O propietario informará ao usuario do período de conservación correspondente segundo o propósito.
  No caso das subscricións, O propietario revisará periódicamente as listas e eliminará aqueles rexistros que estiveron inactivos durante un tempo considerable..
 • Principio de integridade e confidencialidade: Os datos persoais recollidos serán tratados de tal xeito que a súa seguridade, confidencialidade e integridade está garantida.
  O propietario toma as precaucións necesarias para evitar o acceso non autorizado ou o uso indebido dos datos dos seus usuarios por parte de terceiros..

Obtención de datos persoais

Para navegar https://iciro.es non precisa proporcionar información persoal.

Dereitos

O propietario informa que sobre os seus datos persoais ten dereito:

 • Solicita acceso aos datos almacenados.
 • Solicita unha rectificación ou cancelación.
 • Solicita a limitación do teu tratamento.
 • Obxecto ao tratamento.

Non pode exercer o dereito á portabilidade dos datos.

O exercicio destes dereitos é persoal e, polo tanto, debe ser exercido directamente polo interesado., solicitándoo directamente ao propietario, o que significa que calquera cliente, subscritor ou colaborador que proporcionou os seus datos nalgún momento, pode poñerse en contacto co ICIRO, S.L.. e solicite información sobre os datos que gardou e como os obtivo, solicitar a súa rectificación, obxecto ao tratamento, limitar o seu uso ou solicitar a cancelación destes datos nos ficheiros do Titular.

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a administracion@iciro.es xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do D.N.I. o equivalente.

Ten dereito a unha protección xudicial efectiva e a presentar unha reclamación ante a autoridade de control, neste caso, a Axencia Española de Protección de Datos, se considera que o tratamento de datos persoais que lle concirnen viola o Regulamento.

Finalidade do tratamento de datos persoais

Cando te conectas ao sitio web para enviar un correo electrónico ao propietario, Se se subscribe ao seu boletín, proporcionará información persoal da que é responsable ICIRO., S.L.. Esta información pode incluír datos persoais como o seu enderezo IP, Nome e apelidos, enderezo físico, Enderezo electrónico, número de teléfono, e outra información. Ao proporcionar esta información, vostede acepta a recollida da súa información, usado, xestionado e almacenado por — Doblespacio — só como se describe no aviso legal e no presente Política de privacidade.

Os datos persoais e a finalidade do tratamento por parte do Titular son diferentes segundo o sistema de captura de información:

Existen outros fins para os que o Titular trata datos persoais:

 • Para garantir o cumprimento das condicións establecidas no aviso legal e na lexislación aplicable. Isto pode incluír o desenvolvemento de ferramentas e algoritmos que axuden a este sitio web a garantir a confidencialidade dos datos persoais que recolle..
 • Para apoiar e mellorar os servizos ofrecidos por este sitio web.
 • Para analizar a navegación do usuario. O propietario recolle outros datos non identificativos obtidos mediante o uso de cookies que se descargan no ordenador do usuario cando navega polo sitio web cuxas características e finalidade se detallan no Política de Cookies .

Seguridade de datos persoais

Para protexer os teus datos persoais, o Titular toma todas as precaucións razoables e segue as mellores prácticas da industria para evitar a súa perda, mal uso, acceso inadecuado, divulgación, alteración ou destrución do mesmo.

O sitio web está aloxado en Doblespacio. A seguridade dos datos está garantida, xa que toman todas as medidas de seguridade necesarias para iso. Podes consultar a súa política de privacidade para obter máis información.

ICIRO, S.L.. informa ao Usuario de que os seus datos persoais non serán transferidos a terceiras organizacións, Coa excepción de que a devandita transferencia de datos está cuberta por unha obriga legal ou cando a prestación dun servizo implica a necesidade dunha relación contractual cun controlador de datos.. Sobre este último caso, A transferencia de datos a terceiros só se realizará cando ICIRO, S.L.. conta co consentimento expreso do Usuario.

Non obstante, nalgúns casos pódense facer colaboracións con outros profesionais, neses casos, O Usuario requirirá o consentimento para informar sobre a identidade do colaborador e o propósito da colaboración. Sempre se fará cos máis estritos estándares de seguridade.

Contido doutros sitios web

As páxinas deste sitio web poden conter contido incrustado (por exemplo, vídeos, imaxes, artigos, etc.). O contido incrustado doutros sitios web compórtase exactamente do mesmo xeito que se visitase o outro sitio web.

Estes sitios web poden recompilar datos sobre vostede, usa cookies, incrustar código de seguimento adicional de terceiros, e controla a túa interacción usando este código.

Política de Cookies

Para que este sitio web funcione correctamente cómpre empregar cookies, que é a información que se almacena no seu navegador web.

Na páxina Política de Cookies Podes consultar toda a información relativa á política de cobro, a finalidade e tratamento das cookies.

Lexitimación para o tratamento de datos

A base legal para o tratamento dos seus datos é: O consentimento.

Para contactar co propietario, Subscribirse a un boletín informativo ou facer comentarios neste sitio web debe aceptar esta Política de privacidade.

Categorías de datos persoais

As categorías de datos persoais que trata o propietario son:

 • Datos de identificación.
 • Non se tratan as categorías de datos especialmente protexidas.

Conservación de datos persoais

Os datos persoais que proporcione ao Titular conservaranse ata que solicite a súa eliminación..

Navegación web

Ao navegar https://iciro.es pódense recoller datos non identificativos, que pode incluír, o enderezo IP, xeolocalización, un rexistro de como se usan os servizos e sitios, hábitos de navegación e outros datos que non se poden usar para identificalo.

O sitio web utiliza os seguintes servizos de análise de terceiros:

O propietario utiliza a información obtida para obter datos estatísticos, analizar tendencias, xestionar o sitio, estudar patróns de navegación e recompilar información demográfica.

O propietario non se fai responsable do tratamento de datos persoais realizado polas páxinas web ás que se pode acceder a través das diferentes ligazóns que contén o sitio web..

Precisión e veracidade dos datos persoais

Vostede acepta que os datos proporcionados ao propietario son correctos, completo, preciso e actual, así como para mantelos debidamente actualizados.

Como usuario do sitio web, é o único responsable da exactitude e corrección dos datos enviados ao sitio web, exonerando a ICIRO, S.L.. de calquera responsabilidade ao respecto.

Aceptación e consentimento

Como usuario do sitio web, declara que foi informado das condicións de protección de datos persoais, aceptar e consentir o seu tratamento por parte de ICIRO, S.L.. na forma e para os fins indicados nesta Política de privacidade.

Revogabilidade

Para exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ten que enviar un correo electrónico a administracion@iciro.es xunto coa proba válida en dereito como fotocopia do D.N.I. o equivalente.

O exercicio destes dereitos non inclúe ningún dato que ICIRO, S.L.. está obrigado a conservalo con fins administrativos, legal ou de seguridade.

Cambios na política de privacidade

O propietario resérvase o dereito de modificar esta Política de privacidade para adaptala á nova lexislación ou xurisprudencia, así como as prácticas da industria.

Estas políticas estarán vixentes ata que sexan modificadas por outras debidamente publicadas..

Conforme o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 decembro, de Protección de Datos de Carácter Personal, ao aceptar esta política de privacidade, o usuario dá consentimento informado, expresar, libre e inequívoca de que a información persoal ofrecidos a través deste formulario serán incluídos nun ficheiro propiedade de ICIRO, S.L., debidamente rexistrado coa Axencia Española de Protección de Datos, e en relación á garantía de que foron aplicadas medidas de seguridade, técnicas locais de organización e, esixido pola lexislación vixente sobre protección de datos persoais.

A base xurídica que lexitima o tratamento é o seu consentimento expreso. Os seus datos serán mantidos indefinidamente ata que retirar a cancelación consentimento ou solicitude / borrar datos ou oposición ao tratamento.

Cando os datos persoais son recollidos a través de formulario "Contacto", e outras formas que se poden activar en Internet por mor das actividades do, Vai esixir que o usuario proporcione, polo menos, estes campos marcados cun asterisco, porque se non, ICIRO, S.L.. non pode aceptar e xestionar o servizo web ou enquisas feito por ti.

Os fins para os cales os datos persoais son procesados ​​a través da web só se o seguinte:

 • Satisfacer a súa solicitude.
 • Para cumprir coas obrigas establecidas por lei.

En ningún caso, ceder datos persoais a outras persoas ou entidades, sen o consentimento previo do. Nin serán trasladados a outros Estados, sen o previo consentimento do.

O usuario garante que os datos facilitados son certos, exacto, completas e actualizadas, sendo responsable de calquera perda ou dano, directa ou indirecta, que poden xurdir como resultado dunha violación de tal obriga.

EXERCICIO DO DEREITO

Pode exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación / retirada, oposición, limitación e portabilidade entre enderezo de correo electrónico administracion@iciro.es, unha fotocopia do seu ID ou documento equivalente.

tamén, considerar que os datos foron tratados inadecuadamente, cabeza para o Xefe de ICIRO Seguridade (administracion@iciro.es) ou pode presentar unha queixa ante a Axencia Española de Protección de Datos (C / Jorge Juan, 6. 28001 - Madrid www.agpd.es).

Aviso sobre cookies: Só usamos cookies para optimizar o noso sitio web e o noso servizo. En Iciro non empregamos cookies de terceiros nin de mercadotecnia.    Confundir
Privacidade